From Jacqueline's Dream

Wedstrijd termen

Tijdens shows en tentoonstellingen worden vaak de termen CAC en CACIB gebruikt.
Hier kunt u een kleine uitleg lezen over deze termen.

CAC: Certificat d"Apitude au Championnat.

CAC is de kampioenschapsprijs die door de Raad van Beheer op kampioenschapstentoonstellingen en kampioensclubmatches beschikbaar gesteld word aan de beste reu en beste teef van elk ras, mits deze honden een "U" behaalden. De titel kampioen wordt gegeven aan de hond, die vier van deze kampioens prijzen heeft behaald onder minstens twee verschillende keurmeesters op minstens drie verschillende tijdstippen. Men kan met drie tijdstippen volstaan, daar men bij het behalen van de kampioensprijs op de Winner of op een kampioensclubmatch deze dubbel berekend krijgt. Een reservekampioenschap van een kampioensclubmatch geldt voor een enkele kampioensprijs. Voorts mogen ook vier of meer andere reservekampioensprijzen worden gelijk gesteld aan een kampioensprijs. De titel kampioen wordt toegekend als de hond bij het behalen van zijn laatste kampioensprijs minstens 27 maanden is.

CACIB: Certificat d'Apitude au Championate International de Beaute.

CACIB is het certificaat van de F.C.I, dat beschikbaar wordt gesteld op internationale tentoonstellingen, zowel aan de beste reu als aan de beste teef, mits deze een "U" behaalden en ingeschreven waren in de openklasse of kampioensklasse en mits zij 15 maanden of ouder zijn. De titel Internationaal Schoonheidskampioen wordt verkregen, indien de hond in minstens drie verschillende landen, waaronder het land van vestiging, onder minstens drie verschillende keurmeesters, vier certificaten heeft behaald.

Tijdens tentoonstellingen kan een hond de volgende kwalificaties toebedeeld krijgen:

Uitmuntend

De kwalificatie "uitmuntend" mag slechts worden toegekend aan die honden, die zodanig aan de standaard van hun ras voldoen, dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale rasbeeld niet stoort. Deze kwalificatie kan slechts worden toegekend aan honden, waarvan de kwalificatie van dien aard is, dat zij eventueel alleenstaande, voor een kampioensprijs in aanmerking komen.

Zeer Goed

De kwalificatie "zeer goed" mag worden toegekend aan honden, die in het algemeen aan de standaard van hun ras voldoen. Door enkele onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld storen, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie "uitmuntend".

Goed

De kwalificatie "goed" wordt toegekend aan honden die nog wel aan de standaard van hun ras voldoen, maar door meerderde afwijkingen, die het ideale rasbeeld duidelijk storen of door een ernstige fout, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie "zeer goed".

Matig

De kwalificatie "matig" wordt toegekend aan honden, die in te geringe mate aan de standaard van hun ras voldoen en aan honden die door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

Diskwalificatie

Diskwalificatie kan alleen geschieden op grond van de in de standaard genoemde voorwaarden. Honden die niet aan de standaard van hun ras voldoen, komen niet voor de toekenning van een kwalificatie in aanmerking.